Welkom op de website van PR Landbouw

Wist u dat ongeveer 15% van de Texelse bevolking werkzaam is binnen de agrarische sector op het eiland? Wist u dat ruim 8.700 hectare grond op Texel wordt gebruikt voor akkerbouw, veeteelt, tuinbouw en bloembollenteelt? Wist u dat er twee en een half keer zoveel schapen op het eiland grazen dan Texel aan inwoners heeft? Wist u dat de agrarische sector op Texel jaarlijks ruim 60 miljoen euro aan omzet genereert?

Wist u, wist u, wist u!!

U wist het misschien wel, maar was het wellicht vergeten; of
U wist het misschien niet, maar wil het wellicht wel weten.


In beide gevallen bent u van harte welkom op onze website.

De agrarische sector is een heel belangrijke pijler voor de Texelse economie en dat willen we graag zo houden. In het algemeen wordt de agrariër, of boer zoals u wilt, gezien als een hardwerkende moderne ondernemer. Deze ondernemers letten op hun bedrijfseconomische omstandigheden maar net zoveel op hun omgeving. Het land waarop zij gewassen laten groeien en/of hun vee houden moet namelijk in harmonie zijn met de natuur. Zij zijn immers sterk afhankelijk van deze natuur en de verschijnselen die de natuur voortbrengt. Als geen ander weten zij om te gaan met deze elementen. Daarnaast is er op Texel, door de verscheidenheid aan teeltgewassen en veehouderij, een landschap ontstaan dat zeer variërend is en daardoor erg aantrekkelijk om te aanschouwen. De toerist weet dit te waarderen.


In het algemeen is er bijzonder weinig contact tussen de burger en de boer en daardoor is het imago kwetsbaar. Dat is de reden voor het opzetten van een PR –commissie binnen de LTO Noord-KAVB afdeling Texel. Zij fungeert in voorkomende gevallen als brug tussen bestuur, leden en maatschappelijk verkeer (lees: overheden) maar ook als brug tussen boeren en burgers. 

Schroom dan ook niet ons uw vragen danwel op-/ of aanmerkingen te e-mailen, nu reeds hartelijk dank daarvoor.

Voorzitter PR-commissie

Wally van Beek