Over PR landbouw

In het algemeen is er bijzonder weinig contact tussen de burger en de boer en daardoor is het imago kwetsbaar. Dat is de reden voor het opzetten van een PR –commissie binnen de LTO Noord-KAVB afdeling Texel. Zij fungeert in voorkomende gevallen als brug tussen bestuur, leden en maatschappelijk verkeer (lees: overheden) maar ook als brug tussen boeren en burgers. 

Schroom dan ook niet ons uw vragen danwel op-/ of aanmerkingen te e-mailen, nu reeds hartelijk dank daarvoor.