Commissieleden

Voor de samenstelling van de PR commissie is gezocht naar mensen die enthousiast zijn ten aanzien van de agrarische sector.

De groep die zich in zal zetten voor de PR commissie bestaat uit:

landbouw.jpg  
  • Wally van Beek -        Voorzitter    
  • Matthijs de Lugt-   Penningmeester
  • Eshter Boet-Bakker - Secretaris
  • Jan-Willem Bakker
  • Rene van der Star
  • Lieuwe Koorn
  • Mark Slot
  • Calo Veeger


De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van het LTO afdelingsbestuur. De communicatie verloopt via een LTO bestuurder die tevens lid is van de PR commissie. Minimaal een keer per jaar is er overleg tussen de commissie en het bestuur. De commissie zal daarin hun plannen voor de komende periode aan het bestuur overleggen. Heldere afspraken zijn belangrijk om elkaar te versterken. Voorkomen moet worden dat de boodschap van de PR commissie in gaat tegen het standpunt van het bestuur.

Nieuwe leden
De PR commissie is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de landbouw op Texel.
Heeft u belangstelling neem dan contact met ons op.